تور سه شنبه 14 شهریور 1396 02:36 ب.ظ نظرات ()
انواع قطار های رجا  مشخصات واگنهای مسافری راه آهن ج.ا.ا
 
- درجه یك لوكس آلمان غربی ( سیمرغ ) :
این واگنها پس از بازسازی تحت عنوان قطار سیمرغ در حال حاضر مشغول به خدمت می باشند.در هر واگن ۸ كوپه ۴ نفره و در مجموع ۳۲ نفر ظرفیت دارد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و ۱ كوپه سرویس مخصوص مهماندار بوده و همچنین دارای تهویه مطبوع،شیشه های دو جداره ، بدنه كوپه ۲ لایه می باشد كه به نوعی عایق بندی سالن و كوپه ها در مقابل حرارت و سر و صدا را موجب می گردند.در این قطارها سیستم صوتی و تصویری مناسبی تعبیه گردیده كه از قابلیت دریافت كانالهای جمهوری اسلامی ایران بصورت ماهواره ای و با كیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد ضمنا در كوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد . در این قطارها پذیرایی شام بصورت انتخابی با دریافت هزینه اضافی روی بلیت به مسافرین عرضه می شود و در صورت درخواست مسافر بلیت با پذیرایی یا بدون پذیرایی صادر میگردد .
رستوران این قطارها با انواع نوشیدنی های گرم و سرد و تنقلات آماده پذیرایی از مسافرین می باشد.
 
نمای بیرونی واگن سیمرغ

نمای داخلی كوپه سیمرغ

- واگنهای درجه یك لوكس آلمان شرقی (طوس یا خیام ) :
هر واگن دارای ۹ كوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفیت ۳۶ نفر می باشد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یك كوپه سرویس مخصوص مهماندار بوده و همچنین دارای سیستم تهویه مطبوع، شیشه های ۲ لایه و بدنه كوپه ۲ جداره می باشد كه موجب می گردد بدنه كوپه سالن در مقابل حرارت و سر و صدا عایق گردد. در این قطارها سیستم صوتی و تصویری مناسبی تعبیه گردیده كه از قابلیت دریافت كانالهای جمهوری اسلامی ایران بصورت ماهواره ای و با كیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد ضمنا در كوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد . در این قطارها پذیرایی شام بصورت یك بسته غذای سبك كنسروی روی بلیت به مسافرین عرضه می شود. رستوران این قطارها با انواع نوشیدنی های گرم و سرد و تنقلات آماده پذیرایی از مسافرین می باشد.

نمای بیرونی قطار طوس
نمای داخلی كوپه

- واگنهای درجه یك لوكس اتریشی ( سبز ) :
هر واگن دارای ۸ كوپه ۴ نفره و در مجموع ۳۲ نفر ظرفیت دارد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یك كوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد. واگنها دارای سیستم تهویه، شیشه های ۲ جداره و بدنه كوپه های ۲ لایه می باشد. در این قطارها سیستم صوتی و تصویری مناسبی تعبیه گردیده كه از قابلیت دریافت كانالهای جمهوری اسلامی ایران بصورت ماهواره ای و با كیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد ضمنا در كوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد . در این قطارها پذیرایی شام بصورت انتخابی با دریافت هزینه اضافی روی بلیت به مسافرین عرضه می شود و در صورت درخواست مسافر بلیت با پذیرایی یا بدون پذیرایی صادر میگردد .رستوران این قطارها با انواع نوشیدنی های گرم و سرد و تنقلات آماده پذیرایی از مسافرین می باشد.

نمای بیرونی قطار سبز
نمای داخل كوپه قطار سبز

- واگنهای درجه یك لوكس رومانیایی (پلور سبز) :
هر واگن دارای ۱۰ كوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفیت ۴۰ نفر می باشد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و یك كوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد. واگنها مجهز به سیستم تهویه مطبوع، سیستم صوتی و تصویری، بدنه كوپه ۲ لایه و شیشه های ۲جداره است كه موجب عایق بندی سالن و كوپه ها در برابر حرارت و سر و صدا می گردند.سیستم صوتی و تصویری بصورت مدار بسته برای پخش فیلم های سینمایی در آن تعبیه شده است . ضمنا در كوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد .

نمای بیرونی واگن پلور
نمای داخلی كوپه پلور

- واگن های درجه ۱ لوكس فرانسوی ( دلیجان ) :
هر واگن دارای ۱۱ كوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفیت ۴۴ نفر می باشد . هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یك كوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد واگنها مجهز به سیستم تهویه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لایه و شیشه های ۲ جداره می باشد كه موجب عایق بندی سالن و كوپه ها در برابر حرارت و سرو صدا می گردند. سیستم صوتی و تصویری بصورت مدار بسته در این واگنها جهت پخش فیلم تعبیه شده است .
نمای خارجی واگن دلیجان
داخل كوپه دلیجان

- واگن های درجه ۱ لوكس آلمان شرقی ( خلیج فارس ) :
. در ابتداء این واگنها ۶۶ نفره بودند كه در بازسازی با توسعه كوپه ها به ۴۴ نفره تبدیل شده اند و در حال حاضر با نام صبا و خلیج فارس شناخته می شوند. هر واگن دارای ۱۱ كوپه ۴ نفره و در مجموع ۴۴ نفر می باشد . واگنها دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی ویك كوپه سرویس مخصوص مهماندارمی باشندكه موجب عایق بندی سالن و كوپه ها در برابر حرارت و سر و صدا می گردند . سیستم صوتی و تصویری بصورت مدار بسته در این واگنها جهت پخش فیلم تعبیه شده است .
واگن خلیج فارس
نمای كوپه خلیج فارس

 - واگن های درجه ۱ لوكس پارسی (پارسی ) :
هر واگن دارای ۱۰ كوپه ۶ نفره در مجموع ظرفیت ۶۰ نفر می باشد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یك كوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد. واگنها مجهز به سیستم تهویه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لایه و شیشه های ۲ جداره می باشد كه موجب عایق بندی سالن و كوپه ها در برابر حرارت و سرو صدا می گردند. در هر كوپه دو پریز برق ۲۲۰ ولت برای استفاده مسافرین تعبیه شده و دارای سیستم صوتی مركزی است .
عكس نمای بیرونی سالن پارسی
داخلی كوپه پارسی

 
- واگن های درجه ۱ لوكس اسپانیایی (سهند ) :
هر سالن دارای ۸ كوپه ۴ نفره و در مجموع ۳۲ نفر می باشد. هر سالن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یك عدد كوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد. مجهز به سیستم تهویه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لایه و شیشه های دو جداره می باشند كه موجب عایق بندی سالن در مقابل نفوذ حرارت و سرو صدا می گردد. سیستم صوتی و تصویری بصورت مدار بسته در این واگنها جهت پخش فیلم تعبیه شده است .

نمای خارجی سهند (باز سازی شده)

- واگنهای درجه ۱ لوكس اسپانیایی :
در هر واگن ۱۰ كوپه ۶ نفره و در مجموع ظرفیت ۶۰ نفر می باشد . هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یك عدد كوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد . واگنها دارای سیستم تهویه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لایه و شیشه ها ۲ جداره می باشند كه عایق بندی كوپه ها و سالن را در برابر حرارت و سرو صدا موجب می شوند.
كوپه مهماندار در سالن های اسپانیایی در مابین سالن و بین كوپه های ۶ و ۵ قراردارد.

نمای خارجی واگن اسپانیایی (۶۰ نفره)

- واگنهای درجه ۱ لوكس اسپانیایی :
در هر واگن ۱۱ كوپه ۶ نفره و در مجموع ظرفیت ۶۶ نفر می باشد.
هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یك عدد كوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد . واگنها داری سیستم تهویه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ لایه و شیشه های ۲ جداره می باشند كه عایق بندی كوپه ها و سالن را در برابر حرارت و سرو صدا موجب می شوند.كوپه مهماندار در بین كوپه های ۶ و ۵ قراردارد.

نمای خارجی واگنهای اسپانیایی ۶۶ نفره

- واگنهای درجه ۱ لوكس چینی :
هر واگن دارای ۱۰كوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفیت ۴۰ نفر می باشد . هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی می باشد.كه در یك سمت واگن قراردارد و كوپه سرویس مهماندار نیز در طرف دیگر سالن قرارداد. واگنها مجهز به سیستم تهویه مطبوع ، بدنه كوپه ۲ جداره و شیشه های ۲ لایه می باشد كه موجب عایق بندی سالن در برابر نفوذ حرارت و سرو صدا گردیده اند. در این قطارها سیستم صوتی و تصویری مناسبی تعبیه گردیده كه از قابلیت دریافت كانالهای جمهوری اسلامی ایران بصورت ماهواره ای و با كیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد ضمنا در كوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد . در این قطارها پذیرایی شام بصورت انتخابی با دریافت هزینه اضافی روی بلیت به مسافرین عرضه می شود و در صورت درخواست مسافر بلیت با پذیرایی یا بدون پذیرایی صادر میگردد .
رستوران این قطارها با انواع نوشیدنی های گرم و سرد و تنقلات آماده پذیرایی از مسافرین می باشد.

نمای خارجی واگنهای چینی (غزال)

نمای داخلی كوپه های واگنهای چینی (غزال)

- واگن های درجه ۱ لوكس آلمان شرقی :
هر واگن دارای ۱۰ كوپه ۶ نفره و در مجموع ظرفیت ۶۰ نفره می باشند . هر واگن دارای دو دستگاه سرویس بهداشتی و ۱ كوپه سرویس مخصوص مهماندار است . واگنها دارای سیستم تهویه مطبوع می باشند ولی گرمایش واگن توسط سیستم بخار تامین می شود .

نمای خارجی واگن

نمای داخلی كوپه

- واگن های درجه ۲ آلمان غربی تبدیلی(درجه ۲ خواب) :
هر واگن دارای ۱۱ كوپه ۶ نفره ودر مجموع ظرفیت ۶۶ نفر می باشد.واگنها دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یك كوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشند . این واگنها فاقد سیستم تهویه مطبوع می باشند ولیكن دارای پنجره های كشویی هستند .گرمایش این واگنها از طریق مولد بخار تامین میگردد .

نمای خارجی واگنهای آلمانی تبدیلی درجه ۲ خواب

- واگنهای درجه ۱ لوكس اتوبوسی دو طبقه :
و واگنهای درجه ۱ لوكس اتوبوسی ۲ طبقه چینی (۱۰۸ نفره)
واگن های چینی كه در ۲ طبقه ساخته شده اند از ۳ قسمت تشكیل شده اند : طبقه تحتانی و فوقانی محل استقرار مسافرین و قسمت میانی از یك طرف به اتاقك تجهیزات برق و اتاقك استقرار مامورین و از دیگر سو به سرویس بهداشتی و یك انبار ختم می گردد . هر واگن مجهز به سیتم تهویه مطبوع ، شیشه های ۲ جداره و بدنه دو لایه می باشد كه باعث عایق بندی سالن در برابر حرارت و سرو صدا می شود .سیستم گرمایش سالنها از طریق المنت برقی تامین می شود . این واگنها دارای سیستم صوتی و تصویری جهت پخش فیلم و موسیقی می باشد .
نكته قابل توجه در این واگنها مجهز بودن به قلاب اتوماتیك می باشد كه باعث كاهش ضربه در هنگام توقف و یا حركت می شود.

نمای خارجی

نمای داخلی
 

- واگنهای درجه ۱ تهویه دار لوكس مارال :
این واگنها دارای سیستم تهویه مطبوع بوده وگرمایش سالن ما توسط بخار تامین می گردد كه علاوه بر آن از سیستم الكتریكی نیز جهت سیستم گرمایش بهره مند است .
هر واگن دارای یك سرویس بهداشتی ویك كوپه سرویس جهت مهماندار می باشد.ظرفیت سالن ۴۴ نفر می باشد.

نمای خارجی واگنهای مارال (بازسازی شده واگنهای فرانسوی)

- واگن های درجه ۱ لوكس اتوبوسی بنیاد(سفیر):
این واگنها به تعداد ۱۰ عدد و در ۲ رام ۵ واگنی به هم كوپل شده اند . در هر رام یك سالن به عنوان رستوران وجود دارد كه در آن كوپه هایی جهت مامورین در نظر گرفته شده است . دربهای واگنها به صورت پنوماتیكی باز و بسته می گردند . هر واگن دارای سیتم تهویه مطبوع می باشد . ظرفیت واگنها بصورت متغیر و تعداد ۲۴، ۶۰، ۶۶ و ۷۲ می باشد .واگنها دارای سیستم صوتی و تصویری مركزی جهت پخش فیلم و موسیقی می باشد .


 
- واگنهای درجه ۲ معمولی اتوبوسی :
واگنهای درجه ۲ معمولی اتوبوسی آلمان غربی (۷۲ نفره)
ظرفیت این واگنها ۷۲ نفر است و فاقد سیستم تهیویه مطبوع می باشند و گرمایش سالن ها از طریق بخار تامین می گردد.

نمای بیرونی
نمای داخلی

- واگن های درجه ۲ معمولی اتوبوسی :
ظرفیت هر واگن ۷۸ نفر است.و این نوع واگنها فاقد سیستم تهویه می باشند ولیكن گرمایش سالن ها از طریق بخار تامین می گردد.

نمای خارجی

نمای داخلی

- قطارهای خودكشش :
۱- ریل باس ( ارم )
این قطارها از نوع صندلی اتوبوسی است و از سرعت ۱۲۰ كیلومتر در ساعت بهره می برد و درحال حاضر در مسیرهای نسبتا كوتاه مانند تهران قم ؛ تهران سمنان و گرگان پل سفید مورد بهره برداری قرار دارد .طراحی داخلی این قطارها ارگونومیك ، ایمن و مدرن است.كلیه سالن ها دارای نورپردازی مناسب ، محل بار همراه ،دستگیره های مناسب جهت تردد مسافر داخل سالنها وكپسول اطفاءحریق است و از سیستم تهویه سرمایش و گرمایش پیشرفته و خودكار بهره می برد ۰ دربهای واگن از طریق ۱۲ دوربین در پنل راننده قابل كنترل است . این قطار دارای سیستم صوتی برای پخش داخل قطار و بلند گوهای خارجی برای هشدارهای لازم در مواقع لزوم و بیرون قطار تجهیز شده است .

نمای خارجی ریل باس
نمای داخلی ریل باس
 
۲- ترن ست ( پردیس ) :
این قطارها از نوع صندلی اتوبوسی ویژه مانند صندلی های هواپیما و سرعت سیر ۱۶۰ كیلومتر ؛ دارای خدمات كترینگ و پذیرایی وعده صبحانه در تمام مسیرها و نهار در مسیر مشهد می باشد. این قطار ها در حال حاضر در مسیرهای تهران _ مشهد ؛ تهران _ یزد و تهران _ میانه در حال بهره برداری و خدمت رسانی به مسافرین می باشد. واگنها در برابر ورود گرد و غبار، برق و باران كاملا ایزوله می باشد. مجموعه سیستم سرمایش در سقف واگن تعبیه شده و دارای عملكرد خودكار است . داخل واگنها دارای سیستم صوتی تصویری مركزی جهت پخش فیلم و موسیقی با چهار كانال خروجی و استفاده از هدفون به انتخاب مسافرین برای گوش دادن به موسیقی یا رادیو و یا تماشای فیلم می باشد.در این نوع قطارها نیز قابلیت نصب تجیزات دریافت از ماهواره برای پخش كانالهای تلویزیونی می باشد . سرویسهای بهداشتی با تجهیزات مناسبی جهت استفاده مسافرین تجهیز شده و در شروع هر حركت مامورین موظف به پخش فیلم آموزشی جهت استفاده صحیح از تجهیزات و امكانات موجود در قطار می باشند .

نمای خارجی ترن ست

نمای داخلی ترن ست

واگن های حمل خودرو :
واگن هایی هستند كه به منظور حمل و نقل خودروی مسافرین مورد استفاده قرار گرفته ، در ابتدا یا انتهای قطار قرار می گیرند .

- واگن های پست و توشه :
واگن هایی هستند كه جهت حمل بار و توشه مسافرین و یا حمل محموله های پستی و بارهای متفرقه به كار می روند و عموماً به انتهای قطار متصل می شوند.
این واگن ها به دو قسمت تقسیم می شوند :قسمت اول مخصوص امانات پستی است كه قفسه بندی شده ،قسمت دوم به توشه مسافرین اختصاص داده شده است .
بارهای حجیم به دو صورت همراه مسافر در قطار یا ارسال از راه دور حمل می گردد .بارهایی كه توسط مشتری جهت ارسال به شهر دیگری تحویل انبارتوشه مستقر در ایستگاههای راه آهن می شود ضمن صدور بارنامه ؛ در مقصد پس از طی تشریفات اداری ؛ به صاحب بار تحویل و كرایه آن بصورت پیش یا پس كرایه اخذ می گردد . اطلاعات و نحوه استفاده از این خدمات از طریق آژانسها و دفاتر فروش بلیت در اختیار مسافرین قرار می گیرد.